تئاتر ها

تئاتر آنسوی آینه

سال اجراء : ۱۳۹۶

کارگردان : علی سرابی

تئاتر خدای کشتار

سال ساخت : ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

کارگردان : علی سرابی

تئاتر برنارد مرده‌است

سال ساخت : ۱۳۹۴

کارگردان : علی سرابی

تئاتر ترانه‌های محلی

سال ساخت : ۱۳۹۳

کارگردان : محمد رحمانیان

تئاتر آرش ساد

سال ساخت : ۱۳۹۲

کارگردان : محمد رحمانیان

تئاتر پنج موقعیت متفاوت

سال ساخت : ۱۳۹۲

کارگردان : آشا محرابی

تئاتر شاپرک خانم

سال ساخت : ۱۳۹۱

کارگردان : محمد رحمانیان