background

background
background

مارال بنی آدم

مارال بنى آدم متولد آبان ١٣٦٠ مارال بنی آدم | بازیگر سینما و تئاتر | Maral Baniadam

 • بازيگرى
  • سينما
   • خشكسالى و دروغ / كارگردان پدرام عليزاده / نويسنده محمد يعقوبى.
   • فروشنده / نويسنده وكارگردان اصغر فرهادى/ ١٣٩٤
   • گيسوم / نويسنده وكارگردان نويد بهتويى / ١٣٩٧
  • فيلم كوتاه
   • پانداى كوچك، پانداى بزرگ / كارگردان سحر خوشنام/١٣٩٨.
  • سريال
   • هم گناه / نمايش خانگى/ كارگردان مصطفى كيائى /١٣٩٨.
  • تياتر
   • شاپرك خانم / نويسنده بيژن مفيد/ كارگردان محمد رحمانيان / سال ٢٠١٢ ونكوور
   • پنج موقعيت متفاوت / كارگردان آشا محرابى / سال ٢٠١٣/ نويسنده مارال بنى آدم.
   • آرش ساد / نويسنده بهرام بيضايى / كارگردان محمد رحمانيان / سال ٢٠١٣ ونكوور/ سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر١٣٩٢ / اجراى عموم بهمن ١٣٩٢ تالار وحدت
   • ترانه هاى محلى / نويسنده و كارگردان محمد رحمانيان / مرداد و شهريور ٩٣ / تهران سالن اصلى تياتر شهر
   • برنارد مرده است / نويسنده مشهود محسنيان كارگردان على سرابى /تماشاخانه ايرانشهر ١٣٩٤
   • خداى كشتار / نويسنده ياسمينا رضا/كارگردان على سرابى/تياتر مستقل١٣٩٥/ سالن پاليز ١٣٩٦/ تماشاخانه شهرزاد ١٣٩٧
   • آن سوى آينه /نويسنده فلوريان زلر/ كارگردان على سرابى/ تماشاخانه شهرزاد ١٣٩٦
  • كارگردانى
   • تياتر
    • شما نميخواهيد بيايد زير چتر من؟ / ونكوور فيلم كوتاه
    • گربه زير باران / تهران / ٨٥ انيميشن كوتاه
    • توالت WC / ونكوور
   • نويسنده گى
    • نمايشنامه ى “شما نميخواهيد بيايد زير چتر من؟”
    • فيلمنامه ى كوتاه ” گربه زير باران”
    • فيلم نامه ى انيميشن كوتاه “WC”